Nå er prosjektet om TeacherFeedback fremført og inne til karaktersetting, så da tenke jeg like godt jeg kunne dele prosjektet med omverdenen. Kort fortalt er systemet slik at studenter kan […]

TeacherFeedback app, webapp utviklet med Phonegap+ JqueryMobile

Har så smått fått kommet i gang med dette prosjektet ved HiG (MobileSystemProjects) som i korte trekk inneholder tilbakemeldingsfunksjoner mellom lærer og student. Appen er utviklet i et rammeverktøy som heter PhoneGap, […]