Dette foretaket ble til da jeg fikk en rekke forespørsler om å hjelpe folk med datautstyr og hjelpe dem med å opprette hjemmesider. Siden jeg alltid har hjulpet venner og familie med teknologiske utfordringer, og selv har vært interessert i teknologi lenge var det ikke vanskelig å gå i gang med realiseringen av denne bedriften.

På bakgrunn av dette har jeg derfor tilegnet meg mye egenerfaring på mange områder, som kommer godt med i arbeidet for http://itsweb.no.

Sommeren 2012 ble jeg uteksaminert med en bachelor i Medieteknologi ved Høgskolen i Gjøvik.
Siden den gang har jeg jobbet innen privat sektor som supportmedarbeider, løsningsarkitekt og IT-konsulent, og har med det et vidt spekter av erfaring.

Her er noen stikkord for hva jeg har vært gjennom både i utdannelse og jobb:

 • Webdesign – HTML/CSS/JS
 • Webpublisering – CMS (wordpress, joomla, PHP)
 • Programmering – JAVA
 • Databaser – SQL/MYSQL/XML
 • Systemutvikling – UML (XP, SCRUM, RUP etc..)
 • Videoproduksjon – ADOBE PREMIERE
 • Informasjons- og publiseringsteknologi – (generelt om datamaskiner og publisering)
 • Prosjektstyring – (Asana, Google Apps, Confluence)
 • Mobil programmering – Android applications
 • Ergonomi i digitale medier – Universell utforming og brukervennlighet
 • WWW-teknologi – PHP, AJAX, jQuery, HTML5, CSS3, Javascript
 • Grunnleggende mobile systemer – HTML5, CSS3, Javascript