I mappe/oppgave 2 har vi fått to valg. Enten å lage utsyn i et rom, eller å animere en skapning. Jeg har kommet litt i gang med animasjon av en skapning og har valgt å animere en fisk. Det har derfor til nå bestått av å sette inn virtuelle bein i fisken og få dette til å bevege seg naturlig.