Har du lurt på hvorfor noen ganger at det du putter ut i alert-bokser i JavaScript ikke kommer riktig frem slik som dette:

Unicode før

 

 

 

Da er det fordi encodingen ikke støttes i denne nettleseren. For å ordne dette problemet er det egentlig ikke så mye som skal til, men du må finne riktig unicode og bruke backslash «\» pluss en u foran valg unicode, ikke bruk plussen «+» i unicoden.

Eksempel: Er du sikker p\u00E5 at du vil slette denne oppf\u00F8ringen?
Her ser vi fra skjemaet under at \u00E5 er unicoden for å og \u00F8 er unicoden for ø. OBS! Husk at det skal være liten «u» og ikke stor.

Resultatet blir derfor slik vi ønsker det:

Etter unicode

 

 

 

For de vanligste bokstavene og tegnene for oss norske kan denne linken være til help.
http://theorem.ca/~mvcorks/cgi-bin/unicode.pl.cgi?start=0080&end=00FF